Krvácející dásně jsou nebezpečným signálem

Někdy se objeví při vyplachování úst, jindy jsou její stopy patrné na kartáčku či ohryzku jablka. Tak či onak, krev, která se objevuje při čištění zubů anebo během jídla, není nikdy dobrým znamením. Přesto ji většina lidí dlouhodobě ignoruje. Tím přitom riskuje závažné komplikace. Pokud se problém neřeší, může totiž vést až k úplné a nevratné ztrátě zubů.

Zdravé dásně v první řadě nekrvácí. Jsou světle růžové, pevné, mají vlnitý profil a lesklý film na povrchu.

V lepším případě se krev v umyvadle objevuje „jen“ kvůli špatné technice čištění zubů. Za problémem častokrát stojí příliš tvrdý kartáček či zbytečně silný tlak, který pacient při čištění zubů vyvíjí. Obtíže pak nejčastěji způsobuje nedůkladná hygiena, kvůli které nedochází k dokonalému odstranění zubního plaku. Bakterie v něm obsažené se následně usazují v okolí zubů a způsobují zánět dásní.

Krvácení z okolí zubů ale rozhodně není důvodem pro přerušení jejich mechanického čištění. Tímto způsobem problémům zabránit nelze, infekce, se v takovém případě má naopak tendenci zhoršovat. Zlepšení stavu docílíte pouze pečlivým čištěním zubů i prostorů mezi nimi, ideálně za použití mezizubního kartáčku.

V takovém případě může být krvácení z dásní rovněž projevem hojení, typicky se tak děje během prvního týdne čištění mezizubní zanícené tkáně. Zhruba po sedmi dnech by ale obtíže měly samovolně ustat. A pokud u této praktiky pacient zůstane dlouhodobě, problémy by měly zcela vymizet.

S nepravidelnou či jinak zanedbávanou ústní hygienou pak souvisí také gingivitida neboli zánět dásní, kterým je ohroženo 80 až 90 procent Čechů. V případě, že se problém neléčí, může nemoc vyústit v parodontitidu, která předchází úplné ztrátě chrupu. Kromě nedostatečné ústní hygieny mohou hrát určitou úlohu také dědičné faktory. Ke vzniku obtíží dále přispívá kouření a stres.

Mezi další rizikové skupiny patří:

  • Diabetici
  • Starší pacienti
  • Uživatelky hormonální antikoncepce
  • Uživatelé kortikoidů

O poznání častější je rovněž krvácení dásní v těhotenství, a to kvůli hormonálním změnám.

Gingivitida patří mezi nejčastější onemocnění dutiny ústní, a přestože dokáže být nepříjemná, dobrou zprávou je, že se poměrně snadno léčí. Zpravidla totiž stačí upravit své hygienické návyky a více se zaměřit na pečlivé čištění nejen zubů, ale i mezer mezi nimi. Prospěšné jsou v tomto ohledu také pravidelné návštěvy dentální hygieny.

Finální stanicí na cestě za ztrátou chrupu je parodontitida, kterou většina z nás zná také pod označením parodontóza či paradontóza. Jedná se o bakteriální zánět podpůrných tkání zubů, tedy takzvaných parodontů, což jsou závěsné aparáty.

Tomuto problému zpravidla předchází zánět dásní, na který organismus reaguje vytvářením látek způsobujících destrukci vaziva přiléhajícího k zubu, což má za následek rozpad kostěného lůžka. Následkem toho pak dochází k postupnému uvolňování zubů a jejich vypadávání.

Parodontitida se vyskytuje především u lidí středního a vyššího věku, přičemž u kuřáků je tento stav čtyřikrát až sedmkrát častější než u těch, kteří nekouří. Na rozdíl od zánětu dásní, který se dá poměrně snadno léčit, jsou změny vyvolané parodontózou trvalé. K regeneraci poškozeného vaziva dochází jen ve výjimečných a méně závažných případech. O to víc je v tomto ohledu důležitá včasná návštěva lékaře a následné zahájení léčby. Pokud se problém podchytí na počátku, lze přechodu do závažnějšího stádia nemoci zabránit.

Prevence krvácení dásní

Jak už bylo několikrát naznačeno, jedinou účinnou prevencí je pečlivá a pravidelná ústní hygiena. Zuby bychom si proto měli čistit alespoň dvakrát denně, tedy ráno a večer, ideálně měkkým kartáčkem. Neměli bychom však zapomínat také na ostatní dentální pomůcky, jakými jsou například mezizubní kartáčky a zubní nitě. Základem jsou rovněž pravidelné návštěvy lékaře a dentální hygieny.

Krvácející dásně jsou nebezpečným signálem